Jak ubezpieczyć zdrowotnie członka rodziny?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Posiadanie umowy o pracę lub prowadzenie własnej działalności gospodarczej daje prawo do ubezpieczenia zdrowotnego wybranego członka rodziny. Jeśli nie ma on prawa do własnego ubezpieczenia, bez problemu może zostać objęty ubezpieczeniem bliskiej mu osoby. Co należy zrobić, aby ubezpieczyć bliską osobę? Podpowiadamy. 

Ubezpieczenie bliskiej osoby – kogo możemy ubezpieczyć?

Lista osób, które mogą zostać objęte ubezpieczeniem osoby zatrudnionej lub samozatrudnionej jest ściśle określona. Na liście tej znajdują się zarówno osoby z najbliższej, jak i dalszej rodziny. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej przewiduje możliwość ubezpieczenia następujących grup:

  • dziecko własne lub małżonka, dziecko przysposobione sądownie, wnuka lub dziecko obce ustanowione pod opiekę osoby ubezpieczonej, dziecko obce z rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka. Ubezpieczenie obejmuje dzieci do ukończenia 18 lat, a w przypadku kontynuacji kształcenia – do ukończenia 26 roku życia. Ubezpieczenie obejmuje, bez względu na wiek, dziecko niepełnosprawne.
  • małżonek, jeśli nie posiada on prawa do ubezpieczenia zdrowotnego. Takie prawo posiada każda osoba, która umowę o pracę, umowę zlecenie, status studenta, prawo do pobierania zasiłków oraz rent czy emerytur. Prawo takie posiadają również osoby przebywające na urlopie macierzyńskim, wychowawczym lub zarejestrowane jako osoby bezrobotne. 
  • krewni wstępni, czyli rodzice lub dziadkowie. Warunkiem jest pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym.

Ubezpieczenie członka rodziny – formalności

Ubezpieczenie członka rodziny należy zawsze zgłosić w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Służy do tego specjalny dokument ZCNA, czyli zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego. 

Osoby pracujące na podstawie umowy o pracę muszą chęć ubezpieczenia zgłosić w swoim zakładzie pracy. To przedsiębiorstwo jest płatnikiem składek i to pracodawca powinien zgłosić takie dane do ZUS. W przypadku osób samozatrudnionych, należy zrobić to samodzielnie.

ZUS zastrzega sobie obowiązek do konieczności natychmiastowego zgłoszenia, zgodnie z ustawą do 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności dokonania zgłoszenia. Takie okoliczności to na przykład utrata pracy bliskiej osoby czy narodziny dziecka. 

Prywatne ubezpieczenie dla członka rodziny

Jeśli zależy nam na wysokim poziomie opieki zdrowotnej i uniknięciu kolejek, warto zastanowić się nad prywatnym ubezpieczeniem członka rodziny. Prywatne świadczenia są droższe, jednak posiadają szereg korzyści. Przede wszystkim krótszy czas oczekiwania na zabiegi, badania czy wizyty u specjalistów. W przypadku prywatnego ubezpieczenia mamy również dużo większą dowolność, jeśli chodzi o członka rodziny, którego chcemy ubezpieczyć. 

Więcej artykułów